รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : FLEX MASTER JOINTS
ชื่อสินค้า : FLEX MASTER JOINTS
รายละเอียดสินค้า : ข้อต่อช่วงระหว่างท่อแข็งเพื่อเป็นจุดยืดหยุ่น ระว่างท่อแข็งกับท่อแข็ง    ใช้ในงานเดินท่อแข็งต่างๆ ในงานเรือ  และเครื่องจักรรถ Backhoe ต่างๆ


FLEXMASTER JOINTS Download Catalog 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนก แอโรควิป

โทร. 02-6915900 ต่อ 162 , 271

Email : aeroquip@thai-a.co.th