รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder)
ชื่อสินค้า : กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder)
รายละเอียดสินค้า : กระบอกสูบ ไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder) 

      
      กระบอก ไฮดรอลิกนั้นเราสามารถที่จะแบ่งได้เป็นสองประเภทตามทิศทางของแรงที่กระทำบนลูกสูบคือ Single Acting Cylinder และ Double Acting  Cylinder

Single Acting Cylinder  
      กระบอกสูบ ไฮดรอลิกชนิดนี้มีรูทางเข้าและทางออกของน้ำมัน ไฮดรอลิกนั้นมีเพียงรูเดียวหรือมีรูที่ด้านเดียวของกระบอกสูบ แรงที่เกิดจากการกระทำของแรงดันของน้ำมัน ไฮดรอลิกนั้นเกิดในทิศทางเดียว  การกลับสู่ตำแหน่งเดิมของลูกสูบจะใช้แรงดันของสปริงหรือน้ำหนักของโหลดที่ดันกลับ

Double Acting Cylinder 
      ลูกสูบชนิดนี้จะมีรูเข้าออกของน้ำมัน ไฮดรอลิกสองทางหรือทั้งสองด้านของลูกสูบ ทิศทางการเคลื่อนที่ไปมาของลูกสูบ ไฮดรอลิกในกระบอกสูบนั้นเป็นผลมาจากแรงดันของน้ำมันทั้งสองทาง  ส่วนประกอบหลัก ๆ ของกระบอกสูบไฮดรอลิกนั้นจะประกอบด้วย ลูกสูบ, กระบอกสูบ, ก้านสูบ, Oil Seal, และตัวกันฝุ่น (Dust Seal)

Download Catalog 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนก Hydraulic
โทร  : 02-6915900 ต่อ 203 , 255
Email : hydraulic@thai-a.co.th