รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : วาล์วมือโยก 1,2,3 แกน รถคีบอ้อย/รถคีบไม้
ชื่อสินค้า : วาล์วมือโยก 1,2,3 แกน รถคีบอ้อย/รถคีบไม้
รายละเอียดสินค้า :
วาล์วมือโยกยี่ห้อ BUCHER  HIDROIMA  จากอิตาลี แบบ SECTIONAL  DIRECTIONAL CONTROL VALVES 
แยกชิ้นเปลี่ยนซ่อมบำรุงได้

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนก แอโรควิป

โทร. 02-6915900 ต่อ 162 , 271

Email : aeroquip@thai-a.co.th