รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : ปากคีบไม้/ปากคีบอ้อย
ชื่อสินค้า : ปากคีบไม้/ปากคีบอ้อย
รายละเอียดสินค้า :
ปากคีบไม้แบบมาตรฐาน แบบกลีบบัว และมีปากคีบอ้อยจำหน่าย


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนก แอโรควิป

โทร. 02-6915900 ต่อ 162 , 271

Email : aeroquip@thai-a.co.th