ข่าวสารและกิจกรรม

Latest News
จัดการแข่งขันฟุตบอลภายใน Thai-A CUP
Posted : Jul 06, 2015 / 12:01:35
  •      บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการจัดการแข่งขันฟุตบอลภายใน Thai-A CUP
    เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันะ์ระหว่างพนักงาน  รวมถึงสนันสนุนการออกกำลังเพื่อสุขภาพของพนักงาน
    ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นทุกปี