เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท
บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อให้บริการและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิก และนิวเมติก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่อง Pressเครื่องจักรกลเกษตร และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ภายหลัง บริษัทฯ ได้ขยายงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโดยจัดตั้งให้มีโรงงานผลิตอุปกรณ์ และสร้างเครื่องจักรใช้เองโดยทำการผลิตกระบอกไฮโดรลิก และ Power Unit ขึ้น อีกทั้งยังผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เช่น รถคีบอ้อย-คีบไม้ รถตัดอ้อย และ เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น รถบดถนน และ Mini Loader ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทส่งออกไปขายในต่างประเทศด้วย เป็นต้น
นโยบายคุณภาพ
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน และความพึงพอใจของลูกค้า